Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SŁOKÓW ...

To najmniejsza wieś gminy wzmiankowana pierwszy raz w 1379 roku pod nazwą SLOKOWICZ (SŁAWKOWICE), pochodzącej od nazwy osobowej "Sławek" (z 1224 roku). W młodszych dokumentach historycznych występuje pod nazwą SLAWKOWICZ (1416r.), SLOKÓW (1485r.), SCHLOGWITZ i SCHLAGENHOF.  Układ i funkcja dzisiejszej zabudowy wskazuje na to, że genetycznym układem przestrzennym wsi był folwark, który w dokumentach historycznych wzmiankowany jest późno, bo około XVI wieku (prawdopodobnie istniał znacznie wcześniej). Dopiero w późniejszych czasach zabudowa pałacowo folwarczna, lokowana obecnie w północnej części siedliska wiejskiego "obrosła" od południa zabudową rolną chłopów pańszczyźnianych, stąd generalnie brak jest na siedliskach zagrodowych obszernych zabudowań gospodarczych. Wieś kmiecia licząca pierwotnie mniej niż 20 rodzin chłopskich, powstała samorzutnie. Na dalsze zmiany zasadniczy wpływ miała powolna utrata przez wieś funkcji rolniczej. Mniejsze zmiany zaobserwować można w układzie zabudowy folwarcznej. W wyniku działań wojennych w 1945 roku zastał zniszczony barokowy pałac (dwór), a zachowały się oficyna mieszkalna, kaplica dworska, część budynków gospodarczych oraz park krajobrazowy.

Warto zobaczyć:

·        kapliczka - dzwonnica z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w., perła architektury typowej dla późnego baroku.

·        zabytkowy spichlerz z XVIII - XIX w.

·        zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XVIII w. założenia.

Spichlerz mapa

Wersja XML