Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złote Gody - Lubrza 2008

        W dniu 25 listopada 2008 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Lubrzy odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczał Wójt naszej Gminy – Pan Stanisław Jędrusik. 

    Urząd Gminy reprezentowały również Pani Lilla Gąsior – Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy, Pani Helena Dziadkowiec -  z-ca tutejszego Kierownika USC.

Swoją obecnością uświetnił uroczystość Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Sobstyl. Nad całością oprawy czuwała Pani Kierownik USC – Anna Głaz.

Dostojni Jubilaci oprócz medali otrzymali atrakcyjne prezenty zakupione przez Gminę. Całość spotkania odbyła się w ciepłej , serdecznej, pełnej wspomnień atmosferze.

 

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML