Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza nr 0050.275.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1.    Termin konsultacji: od 14.11.2013 do 22.11.2013 r.

2.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

3.   Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl).

4.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza.

5.   Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Zastępca Wójta Gminy Lubrza - mgr inż. Krzysztof Barwieniec tel. (77) 407 46 50, fax (77) 407 46 51.

PDFZarządzenie 0050.275.2013.pdf (125,21KB)

PDFUCHWAŁA Nr Program współpracy 2014.pdf (163,22KB)

PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.PDF (135,73KB)

DOCZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.doc (23,50KB)


PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.PDF (216,98KB)

 

Wersja XML