Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 13.02.2014

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXX SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 13 lutego  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 20 grudnia 2013r.
 4. Spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. Omówienie sprawy związanej z wycinką drzewostanu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Dobroszewice, stanowiącego pomnik przyrody – Aleja Lipowa.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2013.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 7.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 20 grudnia 2013r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał :
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
Wersja XML