Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Noworoczne Spotkanie Dla Mieszkańców Gminy Lubrza Oraz Gmin Partnerskich - 2008

            Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy organizował po raz czwarty noworoczne spotkanie dla mieszkańców Gminy Lubrza i gmin partnerskich Republiki Czech. Koncert noworoczny jest formą podziękowania ludziom dobrej woli, którzy wspierają dziełąnia Ośrodka finansowo, organizacyjnie jak i rzeczowo przyczyniając się do rozwoju kultury na terenie gminy i współpracy kulturalnej na pograniczu polsko - czeskim. Ubiegły rok był rokiem szczególnym dla kultury w gminie ze względu na ludzi, którdzy działają na rzecz rozwoju kultury między innymi w tak małych społecznościach jak nasza. Nagrodami Marszałka Województwa Opolskiego zostali uchonorowani Ks. Czesław Nowak - Proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba w Lubrzy oraz Andrzej Weinkopf - instruktor muzyczny prowadzący Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy GOKSiR w Lubrzy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Program spotkania noworocznego
- Przedstawienie "Jasełek" w wykonaniu młodzieży, uczestników 
  zająć teatralnych prowadzonych w GOKSiR w Lubrzy pod  
  kierunkiem  Pani Józefy Oczkowskiej - Gul.

- Koncert Bialskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Andzrzeja 
  Weinkopfa.


Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML