Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Edycja konkursu fotograficzny "Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim

Temat konkursu

Tematem konkursu jest prezentacja efektów wdrażania funduszy europejskich oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu mieszkańców regionu dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, widzianych obiektywem aparatu.

Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim, poprzez przedstawienie np.:

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Partnerem w konkursie jest biuro Pani Danuty Jazłowieckiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego.
Nagrody


Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli dodatkowo nagrodami w konkursie są aparat fotograficzny i akcesoria fotograficzne.

Cele Konkursu

Pełna informacja o konkursie dostępna jest na stronie: www.konkurs-foto.opolskie.pl

 

Wersja XML