Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40 000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne

40 000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej

Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą, a pozostajesz bez
zatrudnienia i należysz do jednej z grup osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy sięgnij po 40 000 złotych w formie
jednorazowej dotacji oraz nawet 10 000 złotych wsparcia pomostowego.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie zaprasza do udziału
w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.:

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Spotkanie odbędzie się 14 sierpnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Starostwie
Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 a (sala obok biura podawczego).

Spotkanie skierowane jest do osób pozostających bez
zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z
grup znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  *   osób w wieku 18-30 lat i/lub
  *   niepełnosprawnych i/lub
  *   długotrwale bezrobotnych i/lub
  *   w wieku powyżej 50. roku życia i/lub
  *   osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa do dnia 13 sierpnia 2014 r. na adres mailowy:
lub telefonicznie tel.: 77 44825 86.

Wersja XML