Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza 23.09.2014

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXXIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 23 września  2014r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 17 czerwca 2014r.
 4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego  – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.
 5. Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 8. Informacja o zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nowe formy aktywizacji dla osób bezrobotnych, współfinansowania zatrudnienia przez pracodawców, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy ) – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy.
 9. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 10.  Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 17.06.2014r.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał :
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                                                 

Przewodniczący

                         Rady Gminy Lubrza

                                     Elżbieta Szwadowska

 

Wersja XML